Extremen van de seizoenen in Eindhoven.

De klimaattop in Glasgow is voorbij en het is voor het eerst in de geschiedenis, dat 197 landen het met elkaar eens zijn dat ”het klimaat warmer wordt en de oorzaak daarvan vrnl. de broeikasgassen zijn. De toename van deze broeikasgassen in de atmosfeer zijn een gevolg van menselijk handelen.”
De temperatuur toename is op dit moment al 1,1 °C en in een eerdere klimaattop (Parijs) was afgesproken dat 1,5 graad wel de limiet is. We zijn hard op weg naar deze 1,5 graden en als het zo doorgaat zullen we zelfs naar de 2,7 graad gaan en dat zal voor de gehele mensheid een ramp betekenen.
Hoe men de temperatuur van de aarde, of beter op aarde, meet is voor mij een raadsel. Het aardoppervlak is voor 70% bedekt met water en verder hebben we te maken met zeer koude polen en zeer warme temperaturen rond de evenaar. Om hiervan een betrouwbaar temperatuurgemiddelde  te meten lijkt mij zeer moeilijk. Gelukkig hebben we weinig aan de kennis van de exacte temperatuur op aarde maar draait het meer om de temperatuursverandering en dat is misschien makkelijker  te meten.
Hoe is het met de temperatuur toename in onze regio?
Ik heb mijn database maar weer eens opgeschud en er de gegevens omtrent temperatuur uitgehaald en geclusterd. Ik beperk mij tot gegevens over de laatste70 jaar (1951/2020) . Er zijn meer gegevens over andere jaren maar die gegevens komen niet van het KNMI en kunnen dus  discussie geven.
Er zij 20 gegevens  waarvan ik de temperatuursverandering kan bepalen.
Van de 70 jaar heb ik 2 groepen van elk 35 jaar gemaakt. De eerste (en oudste) groep jaar gegevens heeft betrekking op de jaren 1951 t/m 1985 en de tweede groep op de jaren 1986 t/m 2020.
Als ik dus de eerste groep jaren vergelijk met de tweede groep dan kan ik zo een goede indruk krijgen van de temperatuurveranderingen.
Ik heb de resultaten ondergebracht in onderstaande tabel. In kolom 2 en 3 staan de cijfers van de resp. groepen en in de laatste kolom staat het verschil. Als dit verschil te maken heeft met opwarming dan heb ik daar een plusteken (+) voor gezet.

Toelichting:
“gemiddelde temp.” Is het gemiddelde van de 35 jaargemiddelden.
“gemiddelde max. en min.” zijn de gemiddelde van de 35 jaargemiddelden van de maximale dagtemperaturen en minimale nachttemperaturen.
De tweede cluster bevat de extremen uit de betreffende periode.
In de derde cluster staan steeds de totalen over de betreffende 35 jaar.
In de laatste cluster staat het totaal van de Warmtesom en Koudesom uit de betreffende periode.

Resultaat:
Alle vergelijkingen geven aan dat 1986/2020 veel warmer is dan 1951/1985.
De gemiddelden uit de eerste cluster  laten zien dat 1986/2020  0,8 tot 1,3 graad  warmer is dan 1951/1985. Dit is ongeveer gelijk aan de aannames in de klimaatconferentie.
Uit de cluster met extremen is zonder uitzondering te zien dat alle extremen zijn toegenomen.
Het totaal aantal warme dagen is eveneens  toegenomen. Dat geldt ook voor de andere totalen.
In de laatste cluster  laten de totalen van warmtesom en koudesom zien dat het flink warmer is geworden.

Eindconclusie:
De periode 1986/2020  is  t.o.v. 1951/1985 flink warmer geworden.
Deze opwarming is voor de regio Eindhoven bijna 1,3 °C.
De temperatuur extremen zijn allen naar de “warme” kant verschoven.
Het aantal dagen, warm, zomers, vorst etc. is ook drastisch verschoven richting “warmer”.

Voor wie mijn maandelijkse overzichten en maandtabellen heeft gevolgd zullen deze resultaten geen grote verrassing zijn.
Voor mij was vooral de derde cluster met “aantal dagen met….” Verrassend
Het aantal warme dagen is met 706 toegenomen. Wat mopperen we eigenlijk nog?
In de periode 1986/2020 is het aantal malen vorst met bijna 500 afgenomen. Voor de winterliefhebbers onder ons is dat niet leuk maar wie niet van de kou houdt is dat een meevaller.
Te zien is ook in deze cluster dat zeer strenge vorst eigenlijk niet meer voorkomt in onze regio. We hadden in de laatste 35 jaar slechts 10 maal te maken met zeer strenge vorst.

 

Gerrit

Seizoensextremiteiten.

1963  De koudste winter in Eindhoven is de winter van 1963 met een gemiddelde wintertemperatuur van -2,9 graden.
1963  De koudste winter in Eindhoven is de winter van 1963 met een gemiddelde van de maximum dagtemperaturen van
   0,6 graden.
1963  De koudste winter in Eindhoven is de winter van 1963 met een gemiddelde van de minimum nachttemperaturen van
   -6,4 graden.
1979,  koud met zware sneeuwstormen  op 2 januari en 14 februari.

2007 De warmste lente in Eindhoven is de lente van 2007 met een gemiddelde lentetemperatuur van 11,9 graden
2013 In 2013 hadden we ook een zeer koude lente. Half maart vroor het nog steeds streng.
1962 De koudste lente in Eindhoven is de lente van 1962 met een gemiddelde lentetemperatuur van 7,0 graden.
2018 De warmste zomer is de zomer van 2018 met een zomergemiddelde van 19,8 graden
2020 De zonnigste lente is de lente van 2020 met 794 uur zonneschijn. (Eindhoven)
2022 De lente van 2022 had 20 warme dagen waarvan er 7 zomers waren. Op 19 mei 2022 was er een windstoot van 112 km/uur.
2022 De zomer van 2022 was wereldwijd zo droog dat in Texas voetsporen te voorschijn kwamen van een acrocanthosaurus van 113 miljoen jaar oud. Het beest woog waarschijnlijk ruim 7 ton.